گروه محصول -> لیست رشته ها -> آمار

  نام فارسی:

  ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

  نام لاتین:

  Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines

  نام فارسی:

  امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

  نام لاتین:

  SECURITY AND PRIVACY IN MOBILE SOCIAL NETWORKS:CHALLENGES AND SOLUTIONS

  نام فارسی:

  یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

  نام لاتین:

  A semiparametric Bayesian method for detecting Allee effects