گروه محصول -> لیست رشته ها -> نقشه کشی

    نام فارسی:

    روشی نوین برای استخراج جاده شهری با استفاده از تصویر هوایی رزولوشن بالا[وضوح یا تفکیک بالا]

    نام لاتین:

    A New Approach to Urban Road Extraction Using High-Resolution Aerial Image