نام فارسی:

  کاربرد شخصیت بِرَند در بازی‌های تبلیغاتی: تاثیر ویژگی‌های شرکت بر شخصیت بازی تبلیغاتی


  نام لاتین:

  An application of brand personality to advergames: The effect of company attributes on advergame personality


  کد275
  سال انتشار2017
  تعداد صفحه11
  تعداد صفحه ترجمه24
  ترجمه اشکالترجمه شده
  نام رشتهمدیریت
  فرمت فایلzip
  حجم فایل5195


  چکیده فارسی

  هدف این پژوهش، بررسی ابعاد شخصیت بازی‌های تبلیغاتی (AP) و تشریح روابط زیرساختی ابعاد AP با ویژگی‌های شرکت، نوع محصولات، و انگیزش خرید مصرف کننده است. یک سری از نظرسنجی‌ها با نمونه‌های مناسب نشان می‌دهد که مصرف کنندگان، ویژگی‌های شخصیتی را به بازی‌های تبلیغاتی نسبت می‌دهند، و اینکه AP درک شده 5 بُعدی است، به طور مشخص: تکاپو، شایستگی، هوش، فعالیت، و هیجان. یک مدل مسیر نشان می‌دهد که وِیژگی‌های شرکت (یعنی اندازه، شهرت، ارتباط) هر یک از ابعاد AP را براساس نوع محصول (یعنی تفریحی در برابر سودمندی) به روش‌های گوناگونی تحت تاثیر قرار می‌دهد، که به نوبه خود، انگیزش مصرف کننده را برای یک بازی تبلیغاتی و خرید یک محصول متاثر می‌سازد. این پژوهش، بینش‌های سودمندی در اثربخشی بازی‌های تبلیغاتی و در روش‌هایی پدید می‌آورد که به طور استراتژیک به انگیزش‌های رفتاری برای استفاده از یک بازی تبلیغاتی و خرید یک محصول رهنمون می‌گردد.

  کلمات کلیدی: بازی تبلیغاتی، شخصیت برند، شخصیت بازی تبلیغاتی، بازی دیجیتالی

  چکیده لاتین

  The purpose of this study is to explore the advergame personality (AP) dimensions and to explicate the underlying relationships of the AP dimensions with company attributes, product categories, and consumers' behavioral intentions. A series of surveys with convenience samples indicates that consumers ascribe personality characteristics to advergames and that the perceived AP is five-dimensional, specifically: vibrancy, competence, intelligence, activeness, and excitement. A path model shows that company attributes (i.e., size, reputation, relevance) influenced each AP dimension in various ways, depending on product category (i.e., hedonic vs. utilitarian), which in turn affected consumers’ intentions to play an advergame and to purchase a product. This study produces valuable insights into the effectiveness of advergames and into ways to strategically lead to behavioral intentions to play an advergame and purchase a product.

  Keywords

  Advergame,Brand personality,Advergame personality,Digital game  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید

  ارسال نظر

  نام ونام خانوادگي:


  پست الکترونيکي:


  عنوان:


  پيام:


  کد امنيتي: