نام فارسی:

  مدیریت توجه کارمند و نام تجاری سازی داخلی


  نام لاتین:

  Managing employee attention and internal brandin


  کد277
  سال انتشار2017
  تعداد صفحه11
  تعداد صفحه ترجمه25
  ترجمه اشکالترجمه شده
  نام رشتهمدیریت
  فرمت فایلzip
  حجم فایل2613


  چکیده فارسی

  ما پیشینه بازاریابی در مورد نامگداری نام تجاری  داخلی را با توسعه یک چارچوب نظری گسترش می دهیم تا فرآیندهایی را که در آن جهت گیری نام تجاری  بر رفتار درونی و فوق العاده کارمند در نام تجاری  سازی تاثیر می گذارد را از دیدگاه نظری مبتنی بر توجه توضیح دهیم. نتایج یک نظرسنجی از 314 سازمان غیر دولتی  در انگلیس نشان می دهد که جهت گیری نام تجاری  منجر به توسعه مکانیزم های نامگداری تجاری داخلی می شود که درعوض رفتارهای درونی کارکنان  در نام تجاری سازی را تقویت می کند. ما همچنین فهمیدیم که مکانیزم  های نام تجاری سازی   داخلی، تاثیر جهت گیری نام تجاری  بر روی رفتار فوق العاده کارمند در نام تجاری سازی را متعادل می کنند، همچنانکه رابطه ی U شکل معکوسی بین مکانیزم  های نام تجاری سازی   داخلی و رفتارهای فوق العاده کارکنان  در نام تجاری سازی وجود دارد. علاوه براین، نتیجه ما نشان می دهد که رابطه U شکل معکوس بین مکانیزم های نامگداری داخلی و رفتارهای فوق العاده کارکنان  در نام تجاری  سازی، هنگامی که ارتباطات متقابل قوی وجود دارد، به یک منحنی به سمت بالا تقلیل می یابد.

   

  کلمات کلیدی:

  نام تجاری سازی داخلی،جهتگیری نام تجاری، رفتارهای کارکنان  نام تجاری  سازی،دیدگاه مبتنی بر توجه،ارتباطات متقابل،سازمان های غیر دولتی

   

  چکیده لاتین

  We extend the marketing literature on internal branding by developing a theoretical framework to explain the processes whereby brand orientation affects in- and extra-role employee brand-building behavior from the theoretical perspective of the attention-based view. The results of a survey of 314 UK-based nonprofit organizations show that brand orientation leads to the development of internal branding mechanisms, which in turn fosters in-role employee brand-building behaviors. We also find that internal branding mechanisms mediate the effects of brand orientation on extra-role employee brand-building behavior, as there exists an inverted U-shaped relationship between internal branding mechanisms and extra-role employee brand-building behaviors. Furthermore, our result shows that the inverted U-shaped relationship between internal branding mechanisms and extra-role employee brand-building behaviors flips to a concave upward curve when strong interfunctional communications exist.

  Keywords

  Internal branding,Brand orientation,Employee brand-building behaviors,Attention-based view,Inter-functional communications,Nonprofit organizations,  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید

  ارسال نظر

  نام ونام خانوادگي:


  پست الکترونيکي:


  عنوان:


  پيام:


  کد امنيتي: