نام فارسی:

  نگاهی به محبوبیت پُست ‌ برند، شش شیوه پُست‌ بِرَند رسانه اجتماعی برای بازارهای جهانی


  نام لاتین:

  Taking a global view on brand post popularity: Six social media brand post practices for global markets


  کد278
  سال انتشار2017
  تعداد صفحه13
  تعداد صفحه ترجمه20
  ترجمه اشکالترجمه شده
  نام رشتهمدیریت
  فرمت فایلzip
  حجم فایل902


  چکیده فارسی

  محبوبیت پُست‌ بِرَند ارتباط مثبتی با انگیزه خرید مصرف کننده، فروش واقعی، و بهای سهام دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پُست‌ رسانه‌های اجتماعی بایستی پویا، کاربردی، جذابیت، شخصی، و متقابل باشد. با این وجود پژوهش‌های بین-فرهنگی همچنین نشان می‌دهد که ممکن است شیوه‌ها در میان بازارهای مختلف منطقه‌ای، اثربخشی یکسانی نداشته باشد. در حالی که پویایی و کاربردی بودن در میان همه فرهنگ‌ها می‌تواند به طور مشترک مهم باشد، ممکن است نیاز باشد ویژگی‌های جذابیت، شخصی بودن و متقابل بودن به شرایط فرهنگی بازارهای خاص هدف تطبیق داده شود. ما، اینکه چگونه فرد گرایی/جمع گرایی، جهت‌گیری بلند مدت، اجتناب از عدم اطمینان، توزیع صلاحیت و فرهنگ‌های با زمینه‌گرایی زیاد/ زمینه‌گرایی کم می‌تواند اثربخشی پُست‌ بِرَند را متاثر سازد را بررسی مینماییم. ما برای آگاه نمودن کمپین‌های بازاریابی رسانه اجتماعی جهانی و بومی، پیشنهاداتی برای اینکه چگونه محبوبیت پُست‌ بِرَند رسانه اجتماعی را بایستی از یک دیدگاه بین-فرهنگی مدیریت کرد ارائه می‌کنیم. شیوه‌های پیشنهاد شده شامل: 1) جالب توجه بودن پُست‌های برند؛ 2) هدف قرار دادن «من» در فرهنگ‌های فردگرا و «ما» در فرهنگ‌های جمع گرا؛ 3) تمرکز بر هویت مصرف کننده در فرهنگ‌های کمتر معطوف به دراز-مدت و در اطلاعات کارکردی در فرهنگ‌های بیشتر معطوف به دراز-مدت؛ 4) اطمینان از این که پُست‌ها به کاهش نامعلوم بودن کمک می‌کند؛ 5) برنامه ریزی برای ارتباطات یک طرفه در کشورهای با توزیع صلاحیت بالاتر و ارتباطات دو طرفه در کشورهای با توزیع صلاحیت کمتر؛ و 6) کاستن از رُک بودن پیام‌ها در فرهنگ‌های با زمینه‌گرایی زیاد و افزایش رُک بودن در فرهنگ‌های با زمینه‌گرایی کم.

  کلمات کلیدی: استراتژی بازاریابی جهانی، استراتژی رسانه اجتماعی، بازاریابی بین-فرهنگی، تبلیغ شفاهی، رسانه اجتماعی برند.

  چکیده لاتین

  Brand post popularity positively relates to consumers’ purchase intentions, actual sales, and stock prices. Research suggests that social media posts should be vivid, practical, interesting, personalized, and interactive. However, cross-cultural research also suggests that practices might not be equally effective across different regional markets. While vividness and practicality could be consistently important across cultures, characteristics of interest, personalization, and interactivity might need to be adapted to the cultural conditions of specific target markets. We consider how individualism/collectivism, long-term orientation, uncertainty avoidance, power distance, and high-context/low-context cultures could influence brand post effectiveness. We provide suggestions for how to manage social media brand post popularity from a cross-cultural perspective to inform both domestic and global social media marketing campaigns. Suggested practices include: (1) making brand posts engaging; (2) targeting the ‘I’ in individualistic cultures and the ‘we’ in collectivist cultures; (3) focusing on consumers’ identity in less long-term oriented cultures and on functional information in more long-term oriented cultures; (4) ensuring that posts help reduce uncertainty; (5) planning for one-way communication in higher power distance countries and two-way communication in lower power distance countries; and (6) making messages less direct in higher-context cultures and more direct in lower-context cultures.

  Keywords

  Global marketing strategy,Social media strategy,Cross cultural marketing,Word of mouth,Brand social media,  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید

  ارسال نظر

  نام ونام خانوادگي:


  پست الکترونيکي:


  عنوان:


  پيام:


  کد امنيتي: