نام فارسی:

  یک تصویر از خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش تجاری: بررسی مجدد، گسترش و بازسازی واحدهای برند خرده فروشی


  نام لاتین:

  An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity


  کد281
  سال انتشار2017
  تعداد صفحه10
  تعداد صفحه ترجمه20
  ترجمه اشکالترجمه شده
  نام رشتهمدیریت
  فرمت فایلzip
  حجم فایل3002


  چکیده فارسی

  خرده فروشان یکی از قویترین برندهای جهان هستند، اما ارزش سهام برند خرده فروشی کم است. علی رغم استفاده گسترده از آنها، ما استدلال می کنیم که مدل های عملیاتی فعلی برای درک منحصر به فرد کردن انها بیش از حد انتزاعی هست اما برای درک روابط بین ابعاد در خرده فروشی و روند بازاریابی برند مناسب است. این مطالعه به چارچوب های موجود در بازار خرده فروشان ( عمدتا کلی) کمک می کند که سه روش دارد: اول، با استفاده از ابعاد خرده فروشی، تصویر درستی از خرده فروشی عیان میکند؛ دوم، با بررسی مجدد و توسعه ساختارها و روابط بین ابعاد حقوق خرده فروشان، ساختارهای جایگزین در برند استفاده می شود؛ و در نهایت با ایجاد یک مقیاس کوتاه و پارسیمونیک به ارزیابی نام تجاری خرده فروشی در زمینه های مختلف پرداخته میشود. سه مدل جایگزین در مقیاس های ساده برای کالاهای خریداری شده استفاده میشود، که در شش مارک در سطوح متوسط ​​ قیمت مقایسه شده است. نتیجه چارچوب عملیاتی از ساختمان اصلی پشتیبانی می کند و مدل نام تجاری ارائه میدهد( کلر ،2001) که با هفت بعد از ساختار در یک دنباله چهار مرحله ای قرار دارد: آگاهی قیمت گذاری، خدمات مشتری، کیفیت محصول، فروشگاه های فیزیکی اعتماد به خرده فروش وفاداری به خرده فروش، به این ترتیب ارزش سهام برند خرده فروش به عنوان یک فرایند چهار مرحله ای توصیف می شود. طرح متشکل از 17 عنصر ارزش سهام خرده فروش است که توسط دانشگاهیان سنجیده میشود و همچنین تمرینکنندگان به بررسی ارزش های پایه در مارک های خرده فروشی و توانایی اضافه کردن ابعاد و ویژگی های دیگر میپردازند که خصوصیات خرده فروشی خاص بدون ایجاد پرسشنامه های طولانی انجام میشود.

  کلید واژه ها: تصویر خردهفروشی، تصویر فروشگاه، حقوق برند، صاحب خرده فروشی، اعتماد خرده فروشان

  چکیده لاتین

  Retailers are amongst the world's strongest brands, but little is known about retailer brand equity. In spite of their extensive use, we argue that current operational models are too abstract for understanding the uniqueness of the retail industry and too simplistic to understand the interrelationships among the dimensions in the retailer brand equity building process. This study contributes to the existing and largely generic retailer equity frameworks in three ways: first, by incorporating retail specific dimensions from the retailer image literature; second, by re-examining and developing the structures and relationships between the dimensions of retailer equity by testing alternative structures commonly used in the more general brand equity literature; and finally by creating a short and parsimonious scale for assessing retailer brandequity in different contexts. Three alternative models are compared and tested on six brands in both convenience and shopping goods categories, ranging from discount to middle range price levels. The outcome is an operational framework supporting the main building blocks of the conceptual brand resonance model presented in Keller (2001) with seven dimensions structured in a four-step sequence as awareness → pricing policy, customer service, product quality, physical store → retailer trust → retailer loyalty, thereby describing retailer brand equity as a four-step process. The extended, although parsimonious, 17-item retailer equity scale can be used by academics as well as practitioners to examine the underlying values of retailer brands and has the potential to incorporate additional dimensions and attributes to investigate specific retail contexts without creating lengthy questionnaires.

  Keywords

  Retailer image,Store image,Brand equity,Retailer equity,Retailer trust  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید

  ارسال نظر

  نام ونام خانوادگي:


  پست الکترونيکي:


  عنوان:


  پيام:


  کد امنيتي: