• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  منابع تامین مالی، سرمایه گذاری پژوهش و توسعه و ریسک بنگاه اقتصادی

  نام لاتین:

  Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk

  نام فارسی:

  مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

  نام لاتین:

  Conceptualising and measuring consumer-based brand–retailer–channel equity

  نام فارسی:

  مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا

  نام لاتین:

  A cross-country study of marketing effectiveness in high-credence services

  نام فارسی:

  مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

  نام لاتین:

  Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational

  نام فارسی:

  مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

  نام لاتین:

  Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development

  نام فارسی:

  مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

  نام لاتین:

  Earned value project management: Improving the predictive power of planned value

  نام فارسی:

  لوگو یا نام تجاری حلال مالزی: شکاف پنهان

  نام لاتین:

  Halal Malaysia Logo or Brand: The Hidden Gap

  نام فارسی:

  کیفیت خدمات و پذیرفته شدن بهای خدمات: تاثیر بر توصیه شفاهی( تبلیغ توسط مشتریان) و انگیزش بازدید دوباره ( وفاداری مشتریان)

  نام لاتین:

  Service quality and price perception of service: Influence on word-of-mouth and revisit intention

  نام فارسی:

  فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

  نام لاتین:

  Internal branding process:Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship

  نام فارسی:

  عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع

  نام لاتین:

  Elements of strategic social media marketing: A holistic framework

  نام فارسی:

  شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات

  نام لاتین:

  Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness

  نام فارسی:

  سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

  نام لاتین:

  Human capital in social and commercial entrepreneurship