• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  پیش بینی وفاداری به برند گوشی هوشمند: منظرهای ارزش مصرف‌کننده و شناسایی برند-مصرف‌کننده

  نام لاتین:

  Predicting smartphone brand loyalty :Consumer value and consumer-brand identification perspectives

  نام فارسی:

  پایداری به عنوان یک ابزار بازاریابی: می‌باشد یا به نظر می‌رسد؟

  نام لاتین:

  ?Sustainability as a marketing tool: To be or to appear to be

  نام فارسی:

  برندسازی مقصد: نقش وابستگی مصرف کننده

  نام لاتین:

  Destination branding :The role of consumer affinity

  نام فارسی:

  بررسی سبک های مدیریت و انواع قدرت مدیریتی برای یک سازمان بزرگ

  نام لاتین:

  Study on Management Styles and Managerial Power Types for a Large Organization

  نام فارسی:

  بررسی تجربه جریان در جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی

  نام لاتین:

  Assessing flow experience in social networking site based brand communities

  نام فارسی:

  بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

  نام لاتین:

  Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement

  نام فارسی:

  بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی

  نام لاتین:

  Cause-related marketing of products with a negative externality

  نام فارسی:

  بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی جهت تشکیل حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM)

  نام لاتین:

  event marketing and experiential marketing towards the formation of net marketing contribution margin (NMCM)

  نام فارسی:

  آموزش بازاریابی الکترونیک درحال تحول: تجزیه و تحلیل دوره و برنامه های بین المللی

  نام لاتین:

  E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

  نام فارسی:

  اقدامات باراریابی برندهای لوکس و برجسته رسانه های اجتماعی : تاثیر بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده

  نام لاتین:

  Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior

  نام فارسی:

  از بیانیه ماموریت به برندینگ هواپیمایی

  نام لاتین:

  From mission statement to airline branding

  نام فارسی:

  ارزیابی جامع مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده‌ فروش و تاثیر روی نیت صداقت و وفاداری مصرف کننده

  نام لاتین:

  Holistic consumer evaluation of retail corporate brands and impact on consumer loyalty intentions