• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  قدرت مخرب پول و غروردر رفتار انحرافی گردشگر

  نام لاتین:

  The destructive power of money and vanity in deviant tourist behavior

  نام فارسی:

  عملکرد نقش مصرف کننده و هویت‌مندی برند:شاهدی از یک بررسی و یک آزمایش میدانی دراز مدت

  نام لاتین:

  Consumers' Role Performance and Brand Identification: Evidence from a Survey and a Longitudinal Field Experiment

  نام فارسی:

  طراحی محتوای تبلیغات برای ارائه به مصرف‌کننده: بازاریابی موبایل از طریق خدمات پیام کوتاه

  نام لاتین:

  Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service

  نام فارسی:

  شکل دهی رابطه درون جوامع نام تجاری آنلاین با : اتصال مجازی و واقعی

  نام لاتین:

  Relationship formation within online brand communities: Bridging the virtual and the real

  نام فارسی:

  رابطه احساسات مشتری و رتبه دهی مشتری آنلاین به هتل ها - تجزیه و تحلیل تجربی

  نام لاتین:

  Relationship between customer sentiment and online customer ratings for hotels - An empirical analysis

  نام فارسی:

  چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست سود ببرند ؟

  نام لاتین:

  How entrepreneurs can benefit from failure management

  نام فارسی:

  توسعه ی قابلیت ها و بازده بازاریابی تجارت الکترونیک برای افزایش کارایی در سرمایه گذاری صادرات کسب و کار به کسب و کار

  نام لاتین:

  Developing e-commerce marketing capabilities and efficiencies for enhanced performance in business-to-business export ventures

  نام فارسی:

  تفاوت ها در برندینگ شهری پایتخت های اروپائی براساس منابع اطلاعاتی آنلاین در مقابل آفلاین

  نام لاتین:

  Differences in the city branding of European capitals based on online

  نام فارسی:

  تغییرات اقتصادی و معانی کار و پول

  نام لاتین:

  Economic changes and the meanings of work and money

  نام فارسی:

  تعامل تبلیغات تلویزیونی به عنوان حالتی از غوطه وری و حضور

  نام لاتین:

  TV advertising engagement as a state of immersion and presence

  نام فارسی:

  تاثیر انعکاس نمودین بر خشنودی مشتری

  نام لاتین:

  The impact of virtual mirroring on customer satisfaction

  نام فارسی:

  بازار یابی مقصد : استفاده از فناوری از زمان نسل هزاره

  نام لاتین:

  Destination marketing: The use of technology since the millennium

تعداد صفحات :
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶
 7. ۷
 8. ۸
 9. ۹
 10. ۱۰
 11. ۱۱