• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  آیا هتلهای مستقل از حضورهتلهای صاحب نام بهرمند می شوند؟

  نام لاتین:

  ?Do independent hotels benefit from the presence of branded ones

  نام فارسی:

  ایا معاهده نام تجاری همیشه برای شرکت سودمند است؟

  نام لاتین:

  Is brand alliance always beneficial to firms

  نام فارسی:

  اثربخشی احساسات و تبلیغات رسانه ای: یک رویکرد تجزیه و تحلیل جدیدی از حالت چهره

  نام لاتین:

  Emotion and advertising effectiveness: A novel facial expression analysis approach

  نام فارسی:

  مزیت محرک اولیه در سیستمهای عامل تجارت الکترونیک با ورودی پایین موانع: نقش قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری

  نام لاتین:

  Early mover advantage in e-commerce platforms with low entry barriers: The role of customer relationship management capabilities

  نام فارسی:

  ساختن ارزش ویژه برای برند از طریق صنعت گردشگری

  نام لاتین:

  Building brand equity through industrial tourism

  نام فارسی:

  درک و دانستن اینکه چگونه بهبود بازی بر رفتار بازاریابی تأثیر می گذارد

  نام لاتین:

  Understanding how gamification influences behaviour in social marketing

  نام فارسی:

  تئوری پردازی خوشه‌های فضایی موقتی و کار-مرزی سازمانی در بازاریابی صنعتی

  نام لاتین:

  Theorizing temporary spatial clusters and institutional boundary-work in industrial marketing

  نام فارسی:

  بهره وری شرکت، تبلیغات و سودآوری: نظریه و شواهد

  نام لاتین:

  Firm efficiency, advertising and profitability: Theory and evidence

  نام فارسی:

  ایجاد ارزش مشترک ذینفعان و هویت های برند : دیدگاه یک مصرف کننده میان فرهنگی

  نام لاتین:

  Co-creating stakeholder and brand identities: A cross-cultural consumer perspective

  نام فارسی:

  ارتقای سطح تعامل مشتری از طریق آگاهی

  نام لاتین:

  Enhancing Customer Engagement Through Consciousness

  نام فارسی:

  ارتباط فروش های نیچ آنلاین با کیفیت برندهای آفلاین

  نام لاتین:

  Linking online niche sales to offline brand conditions

  نام فارسی:

  نمایش های تجاری مجازی٬ دیدگاه های نمایش دهندگان در رابطه با قابلیت نیازهای بازاریابی مجازی

  نام لاتین:

  Virtual trade shows: Exhibitors’ perspectives on virtual marketing capability requirements

تعداد صفحات :
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶
 7. ۷
 8. ۸
 9. ۹
 10. ۱۰
 11. ۱۱
 12. ۱۲