• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

  نام لاتین:

  Brand Attitudes and Search Engine Queries

  نام فارسی:

  نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

  نام لاتین:

  Consumers’ attitude of endorser credibility, brand and intention with respect to celebrity endorsement of the airline sector

  نام فارسی:

  مدیریت رفتار شهروندی مشتری: نقش تعدیلی پاسخگویی کارکنان و اطمینان سازمانی

  نام لاتین:

  Managing customer citizenship behaviour: The moderating roles of employee responsiveness and organizational reassurance

  نام فارسی:

  جمع سپاری و کنترل نام تجاری

  نام لاتین:

  Crowdsourcing and brand control

  نام فارسی:

  تعصب ارجاع به خود در انتخاب های مدیران و دانش آموزان از بخش های بازار هدف

  نام لاتین:

  Self-reference bias in students’ and managers’ selection of target market segments

  نام فارسی:

  بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

  نام لاتین:

  Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance

  نام فارسی:

  ایجاد ارتباط در جوامع برند آنلاین : پلی بین دنیای مجازی و دنیای واقعی

  نام لاتین:

  Relationship formation within online brand communities: Bridging the virtual and the real

  نام فارسی:

  ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

  نام لاتین:

  Giving offense and making amends: How hotel management attempts to manage rapport with dissatisfied customers

  نام فارسی:

  ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند- نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

  نام لاتین:

  Consumers’ relationships with brands and brand communities – The multifaceted roles of identification and satisfaction

  نام فارسی:

  اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

  نام لاتین:

  Influence of functional conflicts on marketing capability in channel relationships

  نام فارسی:

  یک چشم‌انداز کار احساسی در ارتباط بین مشتری‌مداری و رضایت شغلی

  نام لاتین:

  An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction

  نام فارسی:

  از 4Ps به COM-SM: بازآرایی ترکیب بازاریابی اجتماعی

  نام لاتین:

  From the 4Ps to COM-SM: reconfiguring the social marketing mix

تعداد صفحات :
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶
 7. ۷
 8. ۸
 9. ۹
 10. ۱۰
 11. ۱۱
 12. ۱۲
 13. ۱۳