• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

  نام لاتین:

  The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness

  نام فارسی:

  روشی نوین برای استخراج جاده شهری با استفاده از تصویر هوایی رزولوشن بالا[وضوح یا تفکیک بالا]

  نام لاتین:

  A New Approach to Urban Road Extraction Using High-Resolution Aerial Image

  نام فارسی:

  فاکتورهایی که نگهداری و بهبود OHSAS 18001 را در شرکت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند، تحت تاثیر قرار می‌دهد: یک پژوهش کیفی

  نام لاتین:

  Factors that influence the maintenance and improvement of OHSAS 18001 in adopting companies: A qualitative study

  نام فارسی:

  مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

  نام لاتین:

  How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

  نام فارسی:

  یک راهبرد مبتنی بر پویایی برای خوشه‌بندی دینامیک در شبکه‌های آنی(اقتضایی) خودرویی

  نام لاتین:

  A mobility-based scheme for dynamic clustering in vehicular ad-hoc networks (VANETs)

  نام فارسی:

  معماری اینترنت اشیاء برای محیط‌های زندگی پیشرفته

  نام لاتین:

  Internet of ThingsArchitecture for Enhanced Living Environments

  نام فارسی:

  بررسی مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیاء

  نام لاتین:

  Survey of Security and Privacy Issues of Internet of Things

  نام فارسی:

  بهره برداری از فن آوری های IoT برای افزایش سلامت خانه های هوشمند از طریق شناسایی بیمار و شناخت احساسات

  نام لاتین:

  Exploiting IoT technologies for enhancing Health Smart Homes through patient identification and emotion recognition

  نام فارسی:

  IFCI: مجموع مه ابر برای loT (موارد وابسته به اینترنت)، الگوی معماری برای آینده اینترنت در هر زمینه ای

  نام لاتین:

  IFCIoT: Integrated Fog Cloud IoT Architectural Paradigm for Future Internet of Things

  نام فارسی:

  از مدل های هدف تا مدل های ویژگی : یک رویکرد مبتنی بر قانون برای خطوط تولید نرم افزار

  نام لاتین:

  From Goal Models to Feature Models: a Rule-based Approach for Software Product Lines

  نام فارسی:

  معیارها و دستورالعمل هایی برای بهبود قابلیت نگهداری نرم افزار در خط تولید محصولات نرم افزاری

  نام لاتین:

  Criteria and Guidelines to Improve Software Maintainability in Software Product Lines

  نام فارسی:

  ارزیابی اصول «لیمن» ارزیابی نرم‌افزار برای خطوط تولید نرم‌افزار

  نام لاتین:

  Evaluating Lehman’sLaws of Software Evolution for Software Product Lines

تعداد صفحات :
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶
 7. ۷
 8. ۸
 9. ۹
 10. ۱۰
 11. ۱۱
 12. ۱۲
 13. ۱۳
 14. ۱۴