• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  امنیت در محیط IOT: یک بررسی

  نام لاتین:

  Security in IoT Environment :A Survey

  نام فارسی:

  امنیت سیستم IoT :چالش ها و فرصت های طراحی

  نام لاتین:

  Security of IoT Systems: Design Challenges and Opportunities

  نام فارسی:

  تعامل اجتماعی ذینفعان در مهندسی نیازمندی های نرم افزار منبع باز

  نام لاتین:

  Stakeholders’ Social Interaction in RequirementsEngineering of Open Source Software

  نام فارسی:

  بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

  نام لاتین:

  A Survey of Cloud Computing Fault Tolerance: Techniques and Implementation

  نام فارسی:

  بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطا قسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

  نام لاتین:

  A Survey of Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Techniques Part I: Fault Diagnosis with Model- Based and Signal-Based Approaches

  نام فارسی:

  درک الگوهای رفت و برگشا با استفاده از اطلاعات کارت حمل ‌و نقل هوشمند

  نام لاتین:

  Understanding commuting patterns using transit smart card data

  نام فارسی:

  الزامات فنی تکنولوژی¬های خانه¬های هوشمند دوستدار سالمند در ساختمان¬های مسکونی مرتفع: روش تحلیلی سیستم اطلاعاتی

  نام لاتین:

  Technical requirements of age-friendly smart home technologies inhigh-rise residential buildings: A system intelligence analytical approach

  نام فارسی:

  هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

  نام لاتین:

  Artificial intelligence in service-oriented software design

  نام فارسی:

  تکنیک های پردازش موازی برای عملکرد بالای نرم افزار پردازش تصویر

  نام لاتین:

  Parallel Processing Techniques For High Performance Image Processing Applications

  نام فارسی:

  VANET-CLOUD : مدل رايانش ابري در شبكه هاي خودروئي و HOC

  نام لاتین:

  VANET-CLOUD: A GENERIC CLOUD COMPUTINGMODEL FOR VEHICULAR AD HOC NETWORKS

  نام فارسی:

  ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

  نام لاتین:

  ? Cache capacity-aware content centric networking under flash crowds

  نام فارسی:

  طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

  نام لاتین:

  Collaborative design in the era of cloud computing