جستجوی پیشرفته

  نام فارسی:

  مدل انتخاب یک فناوری فعال (پیشگیرانه) برای فناوری جدید: مورد مطالعه (فناوری) پشته سازی عمودی مدارمجتمع سه بعدی

  نام لاتین:

  A proactive technology selection model for new technology: The case of 3D IC TSV

  نام فارسی:

  مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

  نام لاتین:

  How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

  نام فارسی:

  بررسی مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیاء

  نام لاتین:

  Survey of Security and Privacy Issues of Internet of Things

  نام فارسی:

  از مدل های هدف تا مدل های ویژگی : یک رویکرد مبتنی بر قانون برای خطوط تولید نرم افزار

  نام لاتین:

  From Goal Models to Feature Models: a Rule-based Approach for Software Product Lines

  نام فارسی:

  معیارها و دستورالعمل هایی برای بهبود قابلیت نگهداری نرم افزار در خط تولید محصولات نرم افزاری

  نام لاتین:

  Criteria and Guidelines to Improve Software Maintainability in Software Product Lines

  نام فارسی:

  بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطا قسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

  نام لاتین:

  A Survey of Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Techniques Part I: Fault Diagnosis with Model- Based and Signal-Based Approaches

  نام فارسی:

  VANET-CLOUD : مدل رايانش ابري در شبكه هاي خودروئي و HOC

  نام لاتین:

  VANET-CLOUD: A GENERIC CLOUD COMPUTINGMODEL FOR VEHICULAR AD HOC NETWORKS

  نام فارسی:

  ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

  نام لاتین:

  ? Cache capacity-aware content centric networking under flash crowds

  نام فارسی:

  طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

  نام لاتین:

  Collaborative design in the era of cloud computing

  نام فارسی:

  شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

  نام لاتین:

  A scalable AWG-based data center network for cloud computing

  نام فارسی:

  انباشتگي در پرواز : كاهش ترافيك براي داده هاي بزرگ موجود در فضاي ذخيره ابري

  نام لاتین:

  Aggregation on the Fly:Reducing Traffic for Big Data in the Cloud

  نام فارسی:

  افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم، با استفاده از گره‌های سینک ثانویه

  نام لاتین:

  Prolonging the lifetime of wireless sensor networks using secondary sink nodes

  تعداد صفحات :
  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
  6. ۶
  7. ۷