جستجوی پیشرفته

  نام فارسی:

  یک مدل پنهان نگاری حاصل از ترکیب روش جایگزینی LSB و روش PVD

  نام لاتین:

  A steganographic method combining LSB substitution and PVD in a block

  نام فارسی:

  تأثیر شکست خدمات در اعتبار نام تجاری

  نام لاتین:

  The impact of service failure on brand credibility

  نام فارسی:

  ارزش تجربی در نام تجاری توریستی مواد غذایی

  نام لاتین:

  Experiential value in branding food tourism

  نام فارسی:

  هشت چالش رسانه های اجتماعی برای مدیران بازاریابی

  نام لاتین:

  Eight social media challenges for marketing managers

  نام فارسی:

  مجموعه اطلاعات چند بعدی برای ارزیابی نام تجاری و استراتژیک فرایندهای مدیریت برای شرکت های مولتی برندی

  نام لاتین:

  Multidimensional dashboards for evaluating strategic brand management processes for multi-brand companies

  نام فارسی:

  تاثیر عدالت نخستین مشتری بر رفتارهای مشتری محور

  نام لاتین:

  The effect of customer-initiated justice on customer-oriented behaviors

  نام فارسی:

  برداشت از دیگران ذهن آگاهی و تجربه نام تجاری در محیط خدمات خرده فروشی

  نام لاتین:

  Perceptions of others, mindfulness, and brand experience in retail service setting

  نام فارسی:

  بازاریابی خریدار تلفن همراه : مسائل کلیدی ، دیدگاه های کنونی و روش تحقیق های آتی

  نام لاتین:

  Mobile Shopper Marketing: Key Issues, Current Insights, and Future Research Avenues

  نام فارسی:

  آیا مارک های لوکس باید بوضوح توضیح داده شود؟ آشکار شدن نام تجاری و برداشت مصرف کننده از مسئولیت پذیری برند

  نام لاتین:

  Should luxury brands say it out loud? Brand conspicuousness and consumer perceptions of responsible luxury

  نام فارسی:

  مزیت محرک اولیه در سیستمهای عامل تجارت الکترونیک با ورودی پایین موانع: نقش قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری

  نام لاتین:

  Early mover advantage in e-commerce platforms with low entry barriers: The role of customer relationship management capabilities

  نام فارسی:

  ساختن ارزش ویژه برای برند از طریق صنعت گردشگری

  نام لاتین:

  Building brand equity through industrial tourism

  نام فارسی:

  درک و دانستن اینکه چگونه بهبود بازی بر رفتار بازاریابی تأثیر می گذارد

  نام لاتین:

  Understanding how gamification influences behaviour in social marketing

  تعداد صفحات :
  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
  6. ۶